Skip to content

Anne-Tjerk Mante

Anne-Tjerk Mante (ook: Amante) is beeldend kunstenaar en tekstdichter. Als voorman van de muziektheatergroep VierMatenVooraf brengt hij liedjes, gedichten en verhalen. Hij is lid van de Haagse Kunstkring en het Haags Dichtersgilde. Als dichter, maar ook daarbuiten, houdt hij enorm van inhoudelijke vorm. Websites: www.amante.nl / www.viermatenvooraf.hyves.nl

Foto: Mylène Siegers